o projekcie

W ostatnich latach komputer z dostępem do Internetu stał się ważnym narzędziem pracy i  rozrywki, środkiem komunikacji oraz źródłem wiedzy. Jego powszechność sprawia, że pełni dominującą rolę w życiu prywatnym i zawodowym. Głównym celem projektu Młodzi bezpiecznie w Internecie, czyli „WWW – wiem, widzę i wybieram!” edycja II jest zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego sposobu wykorzystywania sieci przez dzieci i młodzież. Ponadto celem projektu jest kształtowanie postawy świadomego korzystania z sieci – wiedzy na temat oferowanych przez nią możliwości i obecnych zagrożeń.

Nasza kampania skierowana jest do mieszkańców Krakowa i okolic. W ramach projektu prowadzimy warsztaty dla:

  • uczniów szkół podstawowych, którzy są najbardziej narażeni na zagrożenia mogące wynikać z nieumiejętnego korzystania z komputerów oraz Internetu (dla 80 dzieci),
  • uczniów gimnazjów, dla których Internet jest codziennością choć niekoniecznie w pełni realną (dla 120 osób),
  • nauczycieli i wychowawców, którzy na co dzień pracując z młodymi ludźmi mają znaczący wpływ na ich zachowanie i postawy (45 osób).

Podczas prowadzonych przez nas spotkań będziemy mówić o zagrożeniach, które czyhają w sieci oraz o problemach związanych z uzależnieniem od Internetu i gier komputerowych, równocześnie wskazując sposoby zachowania bezpieczeństwa i promując alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Zajęcia są tak skonstruowane, żeby w ciekawy sposób zachęcić Uczestników do refleksji na temat własnego korzystania z Internetu oraz związanych z nim potencjalnych  zagrożeń i metod ich unikania. Warsztaty dla uczniów będą miały formę dwugodzinnych (2 godz. lekcyjne), zaś dla nauczycieli – czterogodzinnych zajęć (4 godz. lekcyjne).

Projekt jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu małych grantów „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje. Realizacja projektu rozpoczęła się 15 marca 2012 roku, a warsztaty będą prowadzone w maju i w czerwcu. Zakończenie działań planowane jest na pierwszą połowę lipca.

Strona internetowa www.wiemwidzewybieram.pl powstała w ramach Kampanii społecznej „WWW – wiem, widzę i wybieram!” realizowanej od lipca do grudnia 2011 roku przez Fundację Ale heca! Kampania współfinansowana była ze środków Gminy Miejskiej Kraków. W ramach kampanii prowadziliśmy warsztaty w szkołach podstawowych i gimnazjach dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci – przeszkoliliśmy 550 uczniów. W warsztatach dla dorosłych wzięło udział 90 nauczycieli/wychowawców oraz 30 rodziców. Projekt Młodzi bezpiecznie w Internecie, czyli „WWW – wiem, widzę i wybieram!” edycja II jest kontynuacją tych działań.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

a

a