nasi trenerzy

Warsztaty prowadzą trenerzy, którzy przyczynili się do sukcesu

Kampanii społecznej „WWW – wiem, widzę i wybieram!”

oraz projektu

Młodzi bezpiecznie w internecie,

czyli „WWW – wiem, widzę i wybieram!” edycja II.

a

Zofia Wróbel

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, posiada uprawnienia pedagogiczne. W obrębie jej szczególnych zainteresowań naukowych znajdują się psychologia rozwojowa i psychologia rodziny, a także zagadnienia związane z psychologią Internetu.

Ukończyła całościowe szkolenie terapeutyczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. W programie szkolenia szczególne miejsce zajmował trzyletni kurs: „Systemowa terapia rodzin”. Pracuje jako psychoterapeuta w prywatnym gabinecie. Dodatkowo w ramach stażu i wolontariatu prowadziła sesje rodzinne w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Ponadto uczy psychologii w Krakowskiej Medycznej Szkole Policealnej. W kampanii społecznej „WWW - wiem, widzę i wybieram!” oraz w projekcie Młodzi bezpiecznie w Internecie, czyli „WWW – wiem, widzę i wybieram!” edycja II, prowadziła zajęcia z dziećmi, nauczycielami i rodzicami.

a

Małgorzata Marchewka

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie pracuje nad doktoratem na temat zależności pomiędzy dynamiką grupową naczelnych organów kierownictwa przedsiębiorstw a ich efektywnością. Ukończyła Szkołę Trenerów i Konsultantów Zarządzania oraz Szkołę Asesorów i Trenerów Assessment i Development Center.

Prowadzi zajęcia ze studentami oraz pracuje dydaktycznie z licealistami jako wykładowca w programie „Innowatorium – tydzień przedsiębiorczości”. W kampanii społecznej „WWW – wiem, widzę i wybieram!” prowadziła zajęcia z dziećmi, nauczycielami i rodzicami. Koordynowała projekt Młodzi bezpiecznie w Internecie, czyli „WWW – wiem, widzę i wybieram!” edycja II, a obecnie pełni funkcję koordynatora projektu Internet bezpieczny dla młodzieży, czyli „WWW – wiem, widzę i wybieram!” edycja III.

a

Wioletta Nogaj

Absolwentka Handlu zagranicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz systemów informacyjnych na Politechnice Wrocławskiej. Posiada certyfikat Lean Six Sigma Green Belt zdobyty w USA oraz kilkuletnie doświadczenie na stanowisku menedżera ds. logistyki. Ponadto ukończyła Studium Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zbiórki olejów odpadowych w Polsce.

Pracuje ze studentami oraz młodzieżą w szkołach ponadgimnazjalnych, jest trenerem w projekcie „Innowatorium – tydzień przedsiębiorczości” oraz redaktorem portalu dla licealistów www.coslychacwbiznesie.pl, a także koordynatorem projektu pt. „Kompetencje miękkie przed maturą” przygotowanego przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK w jednym z krakowskich liceum.