dla nauczycieli

Zapraszamy na warsztaty nauczycieli i wychowawców zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat profilaktyki niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z sieci Internet.

Prowadzący to pedagodzy i psychologowie, trenerzy z doświadczeniem.

Program obejmuje takie zagadnienia jak:

  •  konieczność  promocji zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu poza siecią,
  • sposoby wspierania alternatywnych form aktywności dzieci i młodzieży,
  • rozpoznawanie objawów uzależnienia dziecka od Internetu,
  • rozmawianie z dziećmi na temat niebezpieczeństw z jakimi mogą spotkać się w sieci,
  • rozmawianie z rodzicami o potrzebie  kształtowania u dzieci świadomego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu (ustalanie zasad, reguł), przyczynach powstawania uzależnień (jakie braki dziecko może kompensować), kiedy istnieje ryzyko, że dziecko może się uzależnić,
  • rozmawianie z rodzicami o uzależnieniach od Internetu i komputera oraz nieodpowiednich treściach (w tym grach komputerowych) z jakimi mogą spotkać się ich dzieci,
  • gdzie zgłosić się po pomoc gdy zauważymy problem uzależnienia u swojego podopiecznego.

Czas i miejsce spotkania  –  3  godzinne zajęcia (4 godz. lekcyjne) dla grupy 15 osobowej

Miejsce: Studio Kreatywnej Współpracy, ul. Królewska 2/2 w Krakowie. Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów w siedzibie szkoły przy grupie 15 osób.

Po ukończonym szkoleniu nauczyciele otrzymają zaświadczenia potwierdzające posiadaną wiedzę i umiejętności oraz materiały szkoleniowe.

Bieżące informacje o terminach warsztatów i zapisach można znaleźć w zakładce Zapisów >

Zapraszamy do udziału!

Zainteresowanych zachęcamy do przeczytania dodatkowych materiałów:

- „Prywatność w sieci”