dla młodzieży

Warsztaty

Zapraszamy młodzież gimnazjalną na warsztaty na temat bezpiecznego korzystania z komputera i sieci Internet. Warsztaty prowadzone są w szkołach, po wcześniejszym zgłoszeniu klasy przez wychowawcę.

Program, który oferujemy jest oparty na materiałach przygotowanych przez Fundację Dzieci Niczyje. Forma warsztatów jest tak skonstruowana, aby od początku do końca interaktywnie wzbudzać zainteresowanie dzieci przedstawianymi tematami. Prowadzący to pedagodzy i psychologowie, trenerzy, których pasją jest praca z dziećmi i młodzieżą.

W tej edycji projektu proponujemy cztery różne scenariusze zajęć. Każdy z nich składa się z części dotyczącej ogólnej wiedzy na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz pogłębionej pracy w jednym z wymienionych obszarów:

  • „Krótki kurs samoobrony przed cyberprzemocą” – warsztat poświęcony problemom przemocy w Sieci, jej przeciwdziałaniu i sposobom reagowania;
  • „Sieć znajomych – przyjaciele czy nieprzyjaciele?” – zajęcia na temat relacji nawiązywanych przez Internet (z uwzględnieniem portali społecznościowych), ich charakterystyki i potencjalnych zagrożeń;
  • „Internet jak narkotyk, czyli jak nie dać się zamknąć w pułapce” – szkolenie na temat uzależnienia od Internetu, z uwzględnieniem metod profilaktyki i sposobów reagowania;
  • „Studnia informacji, czyli jak się napić i nie utonąć” – warsztat poświęcony korzystaniu z zasobów internetowych, z uwzględnieniem problemu rzetelności informacji i praw autorskich.

Czas i przebieg spotkania – 1,5 godzinne zajęcia (2 godz. lekcyjne) dla grupy 20 osobowej. Warsztaty odbywają się wyłącznie na terenie szkoły. Podczas zajęć proponujemy praktyczne ćwiczenia związane z bezpieczeństwem w Internecie, dlatego uprzejmie prosimy o zorganizowanie ich w sali informatycznej.

Scenariusz zajęć prezentowany przed zajęciami wg ustaleń z dyrekcją/wychowawcą. Dzieci otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie da klasy potwierdzające udział w warsztatach.

Szczegółowe informacje o zapisach dostępne w zakładce Zapisy >