Zakończenie projektu

Nasz projekt Młodzi bezpiecznie w Internecie, czyli „WWW – wiem, widzę i wybieram!” edycja II pomyślnie się zakończył.

Zorganizowaliśmy czternaście warsztatów dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 134 uczniów szkół podstawowych i 177 gimnazjalistów oraz trzy warsztaty dla nauczycieli (62 osoby). Łącznie w działania zaangażowaliśmy dwanaście krakowskich szkół.

Z ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników wynika, że organizowane przez nas zajęcia kształtują świadomość zagrożeń w Internecie i modelują bezpieczne zachowania w sieci. Jest to tym bardziej istotne, że zdecydowana większość ankietowanych (60% dzieci i 85% gimnazjalistów) korzysta z komputera i Internetu codziennie, zaś pozostała część uczniów przynajmniej raz w tygodniu.

Uczestnicy, zarówno ci młodsi jak i starsi, chwalili sobie warsztatową formę zajęć, która jest atrakcyjna i umożliwia aktywizację grupy. Zainteresowaniem cieszyły się także materiały, które rozdawaliśmy podczas zajęć.

Partnerom projektu i Patronom medialnym serdecznie dziękujemy za wsparcie! Mamy także nadzieję na współpracę przy kolejnych edycjach projektu :)